GÜNCEL
Giriş Tarihi : 30-05-2022 16:40

Sayıştay Başkanı Yener: Sayıştay denetim faaliyetini bağımsız ve tarafsız yürütür

Sayıştay Başkanı Metin Yener, Sayıştay'ın denetim faaliyetlerini bağımsız ve tarafsız yürüttüğünü söyledi..

Sayıştay Başkanı Yener: Sayıştay denetim faaliyetini bağımsız ve tarafsız yürütür

 

Sayıştay Başkanlığında düzenlenen "Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği" programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yener, yaptığı konuşmada, Sayıştay tarihinde üç önemli dönüm noktası bulunduğunu belirterek bunların, Sayıştay'ın 1862'de kuruluşu, 1876'da anayasal kurum haline getirilişi ve 2010’da modern bir yüksek denetim organına dönüştürülmesi olarak sıraladı. Yener, "2010 yılında 6085 sayılı Sayıştay Kanunu yürürlüğe girmiştir. Böylece Sayıştay da günün gerek ve gerçeklerine uygun bir yüksek denetim organı ve hesap mahkemesi olarak kendini yenileme imkanı bulmuştur." diye konuştu.

Yener, hukuk devletini güçlendirme yönündeki demokratikleşme reformları sayesinde Sayıştay'ın kamu kaynağı kullanan her kurum ve kuruluşu denetleme yetkisine kavuştuğunu ve modern hukuk devletlerindeki yüksek denetimin tüm unsurları ve metotlarına sahip olduğunu söyledi.

Sayıştay'ın hesap denetimi yapan, uygunluk denetimleri sunan bir yüksek denetim organı olmanın ötesine geçtiğine dikkati çeken Yener, kurumun kamu yönetiminin en önemli unsuru olan bilgi teknolojilerini en üst düzeyde kullanmakla yetinmeyip bizzat bu teknolojilerin etkin ve verimli kullanımını da denetleyen bir seviyeye geldiğini belirtti.

Sayıştay'ın temel fonksiyonları

Yener, Sayıştay'ın, kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık esasları çerçevesinde TBMM adına denetimler yaptığını, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağladığını ve kanunlarla verilen inceleme ve denetleme görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Bu çerçevede Sayıştay'ın, iki temel fonksiyonu olan bir anayasal kurum olduğunun altını çizen Yener, şöyle devam etti:

"Sayıştay, TBMM adına kamu kaynaklarının denetlenmesi ve raporlanması fonksiyonu yönüyle bir yüksek denetim kurumu, hesapların kesin hükme bağlanması fonksiyonu yönüyle de bir hesap mahkemesidir. Sayıştay, denetimlerini yaparken kanunda belirtilen esaslara uyar. Sayıştay denetim faaliyetini bağımsız ve tarafsız olarak yürütür. Sayıştay tarafından yerindelik denetimi yapılamaz, idarenin takdir yetkisini sınırlayacak ve ortadan kaldıracak karar alınamaz. Kamu idaresinin yerine geçerek belirli bir iş ve işlemin yapılmasını veya belirli bir politikanın uygulanmasını zorunlu kılacak, kamu idaresinin takdir yetkisini sınırlayacak veya ortadan kaldıracak görüş ve talep içeren rapor düzenlenemez. Denetimler, uluslararası standartlara uygun ve güncel denetim metotları uygulanarak gerçekleştirilir."

Yener, Sayıştay'ın, başta Anayasa olmak üzere mevzuatın belirlediği sorumluluklarını en doğru bir şekilde yerine getirmeye gayret ettiğini, 2021 denetim programını başarıyla gerçekleştirdiğini ve raporların gelecek aylarda ilgili mercilere intikal ettirileceğini duyurdu.

Erdoğan'a teşekkür

Yener, dünyada yüksek denetimin gerek kapsamı ve yöntemi gerek amaçları, işlevleri ve toplumsal etkileri açısından yeni boyutlar kazandığını anlattı.

Bu nedenle denetim alanındaki gelişmelerden ve diğer ülke uygulamalarından yararlanmanın önemine değinen Yener, şunları kaydetti:

"Sayıştay'ımız da bu bilinçle diğer ülke sayıştayları ile iş birliği yapmakta ve denetim çalışmalarının desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Sayıştay, değişen denetim ekseninde oluşturulan katma değere, bu değerin ölçülerek analiz edilmesine ve toplumun tüm kesimlerinde karşılık bulmasına artık daha fazla önem vermektedir. Sayıştay bizatihi denetimlerinin öncelikli bir amaç olmadığı, kamu kaynaklarının sağlıklı kullanımına bir katkı olduğu, vatandaşın refah düzeyinin artırılmasına bir destek olduğunun bilincindedir. Kamuoyundan gelecek öneriler Sayıştay'ın görevlerini daha iyi bir biçimde yerine getirmesinde önemli katkı sağlayacaktır."

Yener, Sayıştay'ın tarihi ve kurumsal değerini, bağımsızlığını ve kamu yönetimi içindeki müstesna yerini koruma hassasiyeti dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti.