Tercih Uzmanı Ergin Sarar, üniversite adaylarına yatay geçiş imkânları hakkında önemli bilgiler sundu. Öğrencilerin hayal ettikleri bölüme ve üniversiteye geçiş yapabilmeleri için ikinci bir şans niteliği taşıyan yatay geçiş, üç farklı yöntemle gerçekleştirilebiliyor.
Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenimine devam etme hakkı kazanmasını sağlayan yatay geçiş, "Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilir. Bu kapsamda, yatay geçiş üç farklı yöntemle yapılabilir.
Yatay geçişin yöntemleri hakkında bilgi veren Doğuş Üniversitesi Tercih Uzmanı Ergin Sarar, şu ifadeleri kullandı:
“Kurumlar Arası Yatay Geçiş, öğrencinin yurtiçi veya yurtdışında denkliği olan bir öğretim kurumunun lisans programında (hazırlık sınıfları hariç) en az bir yılını veya önlisans programında en az bir dönemini tamamlamış olması şartıyla yapılabilir. Doğuş Üniversitesi’ne kurumlar arası yatay geçiş yapabilmek için genel not ortalamasının en az 2,29/4.00 (60/100) olması gerekmektedir. Eşdeğer diploma programı için ise isimleri aynı olan veya içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen programlar arasında geçiş yapılabilir.”
Başarı sıralaması şartı olan bölümler
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1) imkanından da bahseden Sarar, “Öğrencinin kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği bölümün taban puanına eşit veya yüksek olması şartıyla gerçekleştirilir. Örneğin, Doğuş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği Psikoloji programının taban puanına eşit veya yüksekse, yatay geçiş yapabilir. Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş hakkı bir defaya mahsus kullanılabilir ve kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş için engel teşkil etmez. Hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, eczacılık, diş hekimliği ve öğretmenlik bölümlerine yatay geçiş yapabilmek için ise belirli başarı sıralamaları şartı bulunmaktadır” dedi.
“Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş ise öğrencinin kaydolduğu yıldaki ÖSYM sınav sonucu ile aynı veya farklı bir bölüme geçiş yapmak istemesi durumunda uygulanır” diyen Sarar, “Öğrencinin merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği bölümün taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara kurum içi yatay geçişlerde, diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır” ifadelerini kullandı.
Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, 10-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvuruda istenen evraklar arasında öğrenci belgesi, İngilizce yeterlik belgesi, disiplin durumunu gösterir belge, resmi transkript, ders tanım ve içerik bilgileri, ÖSYS/DGS yerleştirme ve sonuç belgesi, kimlik belgesi kopyası, lise diploması ve iki adet vesikalık fotoğraf bulunuyor.