KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 25-03-2021 13:52   Güncelleme : 25-03-2021 13:56

25 Mart Oltu'nun Kurtuluşu Ve Anavatan’a Katılımı

Oltu’nun İşgali, Kurtuluşu Ve Anavatan’a Katılımı (1878-1920)

 25 Mart Oltu'nun Kurtuluşu Ve Anavatan’a Katılımı

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası 3 Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması’na göre, Oltu, savaş tazminatı karşılığı Kars, Ardahan Batum ve Bayezid sancakları ile birlikte Rusya’ya bırakıldı. Bölgedeki Rus işgali tam 40 yıl sürdü ve 25 Mart 1918’de Türk ordusunun Oltu’ya girmesiyle son buldu.

Oltu halkı, 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi koşullarını kabul etmeyerek, yeniden örgütlenmeye başladı. 18 Ocak 1919’da Kars’ta kurulan “Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti” ne bağlı “Şûra Şubeleri” arasına Oltu da katıldı. Ancak bu hükümetin İngilizler tarafından dağıtılmasından sonra “Oltu İslam Komitesi” harekete geçerek, “Oltu Şûra Hükümeti”ni kurdu.

Oltu ve çevresini bir yıl kadar başarı ile yöneten ve Ermenileri sınırları içerisine sokmayan “Oltu Şûra Hükümeti” Büyük Millet Meclisi Hükümetine Oltu’nun Anavatana katılma arzusunda olduğunu bildirdi. Büyük Millet Meclisi, 17 Mayıs 1920’de bu isteği kabul ederek, Oltu’nun Anavatana katıldığını ilan etti. Bu arada Ermeniler 1920 Haziranı’nda Oltu’yu işgal etmek için taarruza geçtilerse de yerli kuvvetlerin ve IX. Kafkas Tümeni’ne bağlı birliklerin karşı taarruzu ile kesin zafer kazanıldı. Böylece Oltu’nun bir Türk yurdu olduğu gerçeği kabul edilmiş oluyordu.