EĞİTİM
Giriş Tarihi : 03-01-2023 09:39   Güncelleme : 03-01-2023 09:39

Türkiye’de Çocuk Haklarının Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi

Türkiye’de Çocuk Haklarının Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi

“Türkiye’de Çocuk Haklarının Desteklenmesi için Teknik Yardım”, Özne Çocuk, projesi nihai faydalanıcı (NF) olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) ve ortak yararlanıcı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Projenin lider kurumu Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığıdır (DEUA) ve sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir (MFİB). Proje Katılım Öncesi Yardım Aracı 2014-2020 (IPA II) tarafından finanse edilmektedir.

Proje kapsamında çocuk merkezli, hak temelli ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsenerek, Türkiye’de çocukların yararına bütüncül ve hak temelli politikaların uygulanması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu hedef kapsamında farklı merkezi hükümet yetkilileri ve özellikle çocuk bakımı ve koruma hizmetleri, çocuklara yönelik sosyal hizmetler ve psikososyal destek hizmeti sağlamaktan sorumlu ASHB ve çocuk işçiliğinin önlenmesinden sorumlu ÇSGB dahil çok çeşitli paydaşlarla bir araya gelinerek çalışmalar yürütülecektir. Ayrıca sivil toplum kurumlarının (STK), özel sektör yetkililerinin, yerel yönetimlerin, eğitim personellerinin, muhtarların, din görevlilerinin, ebeveynlerin ve genel halkın katılımıyla da proje hedefleri desteklenecektir.