EĞİTİM
Giriş Tarihi : 03-06-2024 14:23   Güncelleme : 07-06-2024 02:48

Prof. Dr. Şenol Dost, LGS 2024 Matematik sorularını yorumladı

Yüksek akademik performans sistemi kapsamında 7’nci ve 8’inci sınıf öğrencilerine özel “LGS Başarı Programı”nı yöneten Prof. Dr. Şenol Dost, LGS (Liselere Geçiş Sistemi) 2024 Matematik sorularını değerlendirdi..

Prof. Dr. Şenol Dost, LGS 2024 Matematik sorularını yorumladı

Yüksek akademik performans sistemi kapsamında 7’nci ve 8’inci sınıf öğrencilerine özel “LGS Başarı Programı”nı yöneten Prof. Dr. Şenol Dost, LGS (Liselere Geçiş Sistemi) 2024 Matematik sorularını değerlendirdi.
Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şenol Dost, “LGS 2024 Matematik soruları değerlendirildiğinde; Doğrudan Kazanıma Karşılık Gelen İşlemsel Düzeyde Sorular, Kazanımı Karşılayan Uygulama Düzeyinde Sözel Problemler, Analiz Becerisi Gerektiren Sorular, Akıl Yürütme Becerisi Gerektiren Sorular başlıkları altında dağılım göstermiştir” dedi.
“İşlemsel ve uygulama düzeyindeki soruların daha çok olduğu ve beklendiği gibi analiz becerisi gerektiren sorular, yayınlanan örnek sorularla paralellik göstermektedir” ifadelerini kullanan Dost, “Öte yandan akıl yürütme becerisi gerektiren soruların rutin olmayan problemler olduğu gözlemlenmiştir” dedi ve A kitapçığındaki sıralamasıyla soru analizlerini şöyle paylaştı:
1. Soru: 7. sınıf öğretim programında yer alan “Bir doğal sayı ile cebirsel ifadeyi çarpar” kazanımının basit bir uygulamasıdır. İki aşamalı bir problemdir (Karenin çevresi ve bir doğal sayı ile cebirsel ifadeyi çarpma).
2. Soru: “Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder” kazanımının bir günlük hayat problemi bağlamında bir uygulamasıdır. Soru, ağırlık ölçü birimleri arasında dönüşüm ve üslü sayılarda bilimsel gösterim içeren iki aşamalı bir problemdir.
3. Soru: “Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir” kazanımına uygun bilgi düzeyinde işlemsel bir sorudur.
4. Soru: “Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar” kazanımına uygun işlemsel bir sorudur.
5. Soru: Ortaokul Matematik Öğretim Programı’nda yer alan Veri Analizi konusu bağlamında sütun grafiğini sıklık tablosuna dönüşümünün yorumlandığı bir uygulama sorusudur.
6. Soru: “Simetri doğrularının üzerinde olan şekillerle de çalışmalar yapılır” kazanımının bir günlük hayat problemi bağlamında analiz becerisi gerektiren bir problemdir.
7. Soru: Cebirsel ifadelerde dört işlem, çokgenlerde öteleme ve alan hesabı gibi konuları içeren çok aşamalı analiz becerisi gerektiren bir problemdir.
8. Soru: 7. öğretim programında yer alan “Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar” ve 8. sınıf öğretim programında yer alan “Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer” kazanımlarını içeren çok aşamalı bir uygulama problemidir.
9. Soru: Tablo okuma becerisi ile birlikte birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren bir uygulama problemidir.
10. Soru: İki değişkenden birinin değerinin, diğer değişkenin aldığı değere göre nasıl değiştiğinin belirlenmesinin ve denkleminin kurulmasının istendiği bir uygulama problemidir.
11. Soru: Kareköklü ifadelerin yaklaşık değerini bulma kazanımının günlük hayat problemi bağlamında bir uygulamasıdır. Problem eş zamanlı olarak tam kare sayıları tanımayı da içerir.
12. Soru: Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirme kazanımına paralel olarak analiz becerisi gerektiren bir problemdir.
13. Soru: Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterme kazanımına paralel olarak analiz becerisi gerektiren bir sorudur.
14. Soru: Dik dairesel silindirin hacmi ve birinci dereceden denklem kurma konularını içeren çok aşamalı analiz düzeyinde bir günlük yaşam problemidir.
15. Soru: Üslü ifadelerde temel kurallar ve dikdörtgenin alan hesabını içeren bir uygulama problemidir.
16. Soru: En küçük ortak kat (EKOK) kavramının günlük hayat problemlerinde kullanımının rutin bir uygulamasıdır.
17. Soru: Eğim kavramının günlük hayat problemi bağlamında akıl yürütme düzeyinde bir problemdir.
18. Soru: Üçgenlerde benzerlik oranı kavramına yönelik özel üçgenlerle ilişkili bir uygulama problemidir.
19. Soru: Basit bir olayın olma ihtimalini hesaplama kazanımına bağlı olarak çok aşamalı analiz becerisi gerektiren bir günlük hayat problemidir.
20. Soru: Pisagor bağıntısının kullanıma yönelik olarak akıl yürütme düzeyinde bir problemdir.

tesbih