KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 03-02-2024 12:43

Kent arşivi Osmanlı tarihine ışık tutacak

Bursa ile ilgili bilgi, belge, fotoğraf ve her türlü dokümanı bünyesinde barındıran Dijital Kent Arşivini aralık ayında halka açan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Osmanlı tarihine ışık tutacak Kadı Sicillerini de dijital hale getirerek, Kent Arşivine aktarıyor. Bu sayede, kadıların devlet merkeziyle yaptıkları resmî yazışmalardan ferman ve hükümlere, halkın şikâyet ve dileklerinden mahkeme kararlarına kadar pek çok veriyle Osmanlı tarihini her yönüyle incelemek mümkün olacak.. Bursa ile ilgili bilgi, belge, fotoğraf ve her türlü dokümanı bünyesinde barındıran Dijital Kent Arşivini aralık ayında halka açan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Osmanlı tarihine ışık tutacak Kadı Sicillerini de dijital hale getirerek, Kent Arşivine aktarıyor. Bu sayede, kadıların devlet merkeziyle yaptıkları resmî yazışmalardan ferman ve hükümlere, halkın şikâyet ve dileklerinden mahkeme kararlarına kadar pek çok veriyle Osmanlı tarihini her yönüyle incelemek mümkün olacak. Bursa’da 8 bin 500 yıllık arkeolojik dönemden 2 bin 300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet Dönemi sivil mimarlık örneği yapıların restorasyonuna kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi hafızasını geleceğe aktaracak önemli bir çalışmaya daha imza attı. Aralık ayında Bursa ile ilgili bilgi, belge, fotoğraf ve her türlü dokümanı bünyesinde barındıran Dijital Kent Arşivini halka açan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Osmanlı tarihine ışık tutacak kadı sicillerini Dijital Kent Arşivine aktarmaya başladı. Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından 1998 yılında Ankara’daki Millî Kütüphane’den mikrofilm formunda alınan ve 2010 yılında dijital hâle getirilerek Şehir Kütüphanesi Bursa Belgeliği Koleksiyonuna kazandırılan “Bursa Kadı Sicilleri” artık herkes tarafından ulaşılabilir hale gelecek. En önemli hukukî belgeler Bursa Kadı Sicilleri’nin dijital arşive aktarılma süreciyle ilgili tanıtım toplantısı Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı. Proje koordinatörleri Prof. Dr. Salih Pay ve Doç. Dr. Abdullah Çakmak’ın katıldığı toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kadı sicillerinin, Osmanlı Devleti’nin en önemli hukukî belgeleri olarak kabul edildiğini hatırlattı. En eskisi 1455 yılına ait olan, Bursa ve kazaları ile Söğüt’e ait büyük bir belge potansiyeline sahip Bursa Kadı Sicilleri’nin, Osmanlı arşivleri içinde önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Ancak farklı mahkeme kâtiplerinin el yazıları ile rika, nesih, divani ve siyakat gibi farklı yazı çeşitleriyle yazılmış bu sicillerin okunmasındaki güçlüklerin yanı sıra dizinleri de olmadığı için içeriklerinde aranan bilgiye kolayca ulaşılamamaktadır. Bu durumda Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ve Prof. Dr. Salih Pay koordinasyonunda bir araya gelen araştırmacılardan oluşan ekibimiz tarafından Kadı Sicillerinin özetlerinin çıkarılarak indekslemelerinin yapıldığı bir proje hayata geçirilmiş oldu. Bursa belgeliği koleksiyonunda bin 59 adet Bursa Kadı Siciline ait 268 bin 322 sayfa bulunuyor” dedi.

Kent arşivi Osmanlı tarihine ışık tutacak