TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi : 08-05-2021 11:57   Güncelleme : 08-05-2021 11:57

Bilimsel araştırma projelerine ilgi katlanarak devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü, 2019 yılının Mayıs ayından itibaren başvurusu yapılan ve desteklenen projeler ile ilgili istatistikleri açıkladı.

Bilimsel araştırma projelerine ilgi katlanarak devam ediyor

 Verilerde, son bir yılı pandemi sürecinde geçirilen iki yıllık dönem içerisinde akademisyenlerin bilimsel
araştırmaya ilgilerinin arttığı gözlendi. 2021 yılının ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine
göre başvurusu yapılan ve desteklenen proje sayılarının da iki katına çıktığı tespit edildi.


BİLİMSEL ÇIKTILAR ÜNİVERSİTEYİ ADIM ADIM HEDEFE TAŞIYOR
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BAP Koordinatörü Prof. Dr.
Mehmet Cansev ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve hedefler konusunda fikir alışverişinde
bulundu. Koordinatörlüğün işleyişinden ve elde edilen sonuçlardan son derece memnun olduklarını
vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “BAP Koordinatörlüğümüz, üniversitemizin hedefleri
doğrultusunda çok önemli adımlar attı. Bunun karşılığında da araştırmacılarımızın bilimsel
araştırmalara olan ilgisi arttı. BAP Birimi proje desteklerine karşı artan bu ilgi bizim için son derece
sevindiricidir. Üniversitemizde yürütülen bu projelerin bilimsel çıktılarının önümüzdeki dönemlerde
Üniversitemizin ulusal ve uluslararası sıralamalarda hak ettiği yerlere gelmesi için katkıda
bulunacağına dair inancımız kuvvetlidir. Üniversitemiz mensuplarının dış kaynaklı projelerden de
daha fazla yararlanabilmesi için yaptığımız çalışmalar devam etmektedir. BAP Birimi faaliyetlerinin
iyileştirilmesi sürecinde anlayış gösteren ve bize destek veren tüm araştırmacılarımıza teşekkür
ederiz” diye konuştu.


YENİ YÖNERGE VE UYGULAMA ESASLARI FAALİYETE GEÇİRİLDİ
BAP Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Cansev ise göreve gelmelerinin ardından yeni bir BAP Yönergesi
ve bu yönergenin hükümlerini uygulamak üzere bir Uygulama Esasları Kılavuzu hazırladıklarını, bu
sayede projelerin başvuru aşamasından sonuçlandırılmasına kadar olan tüm süreçlerini yoruma
mahal vermeyecek şekilde eşitlik, adalet ve liyakat esaslarına dayalı kurallara bağladıklarını açıkladı.
Evrak yükünü azaltmak ve resmi prosedürü hafifletmek adına BAPSİS otomasyonunu Üniversiteye
kazandırdıklarını belirten Prof. Dr. Mehmet Cansev; “Ayrıca Üniversitemizde yapılan tüm akademik
faaliyetlerin kayıt altına alınması ve yönetilebilmesi için AVESİS yazılımının da kurulmasını sağladık.
Bunların yanı sıra ulusal/uluslararası dış kaynaklı projelerin yönetimi için BAP Birimi bünyesinde yeni
bir yapılanmaya gidiyoruz” dedi.


BU YILIN İLK 4 AYINDA ÖNCEKİ YILA GÖRE PROJE SAYISI 2 KATINA ÇIKTI

Bugüne kadar toplam 206 projeyi kabul ettiklerini aktaran Cansev; “Projelerin 140 tanesi eski, 66
tanesi ise yeni yönerge hükümlerine tabi projelerdir. Buna göre, BAPSİS’in faaliyete geçtiği 11 Kasım
2020 tarihinden bugüne kadar geçen 6 aylık süre içerisinde yeni yönerge hükümlerine bağlı olarak
aylık ortalama 11 proje desteklenmiştir. Bu yılın ilk dört ayı ile 2020 yılının aynı dönemi
karşılaştırıldığında, başvurusu yapılan ve desteklenen proje sayısı iki katına çıkmıştır. Bugün itibari ile
sistemde değerlendirme aşamasında 25 adet, taslak halinde ise 60 adet proje bulunmaktadır. Bu
veriler, pandemi koşullarına rağmen üniversitemizde yapılan proje faaliyetlerinde anlamlı artışlar
olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu.


TÜM ALANLARDAKİ PROJE FAALİYETLERİNDE ARTIŞLAR GÖZE ÇARPIYOR
Desteklenmeye değer bulunan 206 projenin 60’ının hızlı destek, 54’ünün uygulamalı araştırma
(küçük, orta, büyük), 55’inin tez, 24’ünün genel araştırma, 7’sinin altyapı (öğrenci topluluklarına ve
performans ödülü karşılığı birimlere verilen altyapı destekleri), 2’sinin tamamlayıcı destek, 2’sinin
lisans öğrencisi katılımlı ve 2’sinin de sanayi katılımlı araştırma projesi olduğu bilgisini paylaştı. Prof.
Dr. Mehmet Cansev, desteklenen projelerin 101’nin Fen ve Mühendislik alanlarında, 78’inin Tıp ve
Sağlık alanlarında ve 27’sinin de Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yürütüldüğünü ve tüm bilim
alanlarındaki proje faaliyetlerinde artışlar olduğunu söyledi. Cansev; “Projelerin yürütüldüğü birimler
incelendiğinde; Veteriner Fakültesi 35, Tıp Fakültesi 34, Ziraat Fakültesi 33, Fen-Edebiyat Fakültesi 32,
Mühendislik Fakültesi 27 ve Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTUAM) 13 proje ile
ön plana çıkmaktadır” diye konuştu.